Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rady a sdružení

Rada ŠPO

Členové Rady školské právnické osoby od 1. 1. 2014:
Mgr. Roman Kvasnička
ICLic. Karel Moravec
Mgr. Stanislava Kučerová

Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Předsedkyně Mgr. Jana Šustková

Kontaktní osobou Sdružení ve škole je Ing. Josef Poživil - pozivil@cgym-kh.cz

Školská rada

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
MUDr. Martin Havrda, PhDr. Martina Skalníková, Bc. Patricie Koubská

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Mgr. P. Pavel Tobek, Mgr. Karel Vopařil, Mgr. Eva Hartmanová

Třetinu členů školské rady jmenovala ředitelka školy:
Jana Baslová, Mgr. Dušan Šustek, Mgr. Stanislava Kučerová