18. listopadu - 24. listopadu

CG kalendář
Kalendarove zobrazeni
Čtvrtek, 21. listopadu 2019
Čas: 10:00 - 13:30
Akce: Historický workshop (ÚSTR) k roku 1989 (IV/VII)
Popis: 1. 10,00-11,30 pro kvartu (Něm)
2. 12,00-13,30 pro septimu (Fe)

Badatelský workshop pod vedením lektora z Ústavu pro studium totalitních režimů. Zásadní metodologickou osou workshopu jsou zásady tzv. badatelského přístupu v historickém vzdělávání. Studenti budou v průběhu práce konfrontováni s původními historickými prameny upravenými pro účely výuky (výběr kompozice a krácení pramenů provádí lektor), které budou mít za úkol interpretovat. Pramenu společně položíme otázku, na kterou se během práce budeme snažit odpovědět. Chronologickou osu bude tvořit éra normalizace, tzv. přestavby a pádu komunistického režimu. Studenti budou zpracovávat témata z dějin každodennosti, hospodářství a postoje moci ke kritice. Ze společného sdílení poznatků z předložených materiálů budeme kolektivně vyvozovat závěry o dané historické situaci a tím vytvářet historickou znalost. Jak se žilo v socialistickém Československu? S jakými problémy se tehdejší režim potýkal? Jak spolu souvisí rok 1968 a 1989?
Čas: 10:55 - 11:40
Místo: České muzeum stříbra - Tylův dům, Tylova 507/6, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město, Česko
Akce: PRIMA - Tylův dům, Sametová KH
Popis: výstava ČMS - Sametová Kutná Hora

Vytvořeno v PHP iCalendar 2.24
Tato stránka je RSS-Enabled