Bronzová Slunečnice

Organizace Generace bez hranic vyhlásila v červnu 2016 literární soutěž Slunečnice pro studenty středních škol. Tématem byl náhled mladé generace na stáří a stárnutí. Naši školu reprezentovaly příspěvky studentů kvinty a septimy. V říjnu proběhlo v Praze na Střeleckém ostrově vyhlášení vítězů a Barbora Hadrovská obsadila 3. místo (na fotografii vpravo). Součástí akce na podporu aktivního stylu života i ve vyšším věku je i sborník sestavený ze zaslaných prací, kam byly zařazeny kromě textů vítězů i příspěvky dalších našich dvou studentek - Anny Poborské a Anny Hlínové. 

celý článek...

Setkání škol UNESCO

Církevní gymnázium patří již téměř dvacet let mezi padesát přidružených škol UNESCO v České republice. Na  22. setkání zástupců těchto škol, které se konalo 26. - 27. září v Chebu, jsme prezentovali naše projekty věnované dvěma výročím, jednak 700 let od narození Karla IV, ale také sedmdesáti letům od vzniku OSN a jeho organizace UNESCO.

celý článek...

Studenti primy navštívili archeoskanzen ve Všestarech

Skanzen, archeopark, pravěká vesnička, tak můžeme označit Centrum experimentální archeologie, které vyrostlo v posledních dvaceti letech ve Všestarech u Hradce Králové. Ve čtvrtek 22. září 2016 tam zavítali studenti primy, aby si nejen prohlédli tamější expozice, ale také si vyzkoušeli různé pravěké technologie, jako je drcení obilí, kopání, broušení kamenných nástrojů nebo například střelba oštěpem na terč.

celý článek...

Den církevních škol a svátek sv. Ludmily

Tento svátek si připomněli studenti gymnázia v pátek 16. září. Spirituál školy připravil pracovní listy s úkoly, které studenti primy až septimy plnili na sedmi různých stanovištích v Kutné Hoře. Organizačně na těchto místech celou akci zajišťovala pro své mladší spolužáky oktáva.


celý článek...

Nový školní rok

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ve čtvrtek 1. 9. 2016 v kostele sv. Jakuba.
celý článek...

Dny evropského dědictví

Prostory barokního kláštera mohou návštěvníci zhlédnout v sobotu 3. září od 9 do 17 hodin.

Zahájení školního roku 2016/17

Nový školní rok bude zahájen 1. září v 9 hodin slavnostní mší svatou u sv. Jakuba, kterou bude celebrovat biskupský vikář pro církevní školství P. Karel Moravec. Studenti přijdou přímo do kostela, pouze prima se sejde v 8 hodin ve škole a do kostela odejde společně se svou třídní učitelkou.

Předběžná verze rozvrhu hodin na školní rok 2016/17 byla zveřejněna na stránkách školy 24. srpna v sekci Aktuální změny rozvrhu.