Upozornění pro uchazeče

Přihlášku ke studiu je nutno podat nebo poslat do kanceláře školy nejpozději 1. března 2017.
Více informací v sekci Informace o škole/Přijímací řízení.

Aktualizováno:
08. 02. 2016 - ilustrační testy ČJL: TEST, KLÍČ, ZÁZNAMOVÝ ARCH
08. 02. 2016 - ilustrační testy M: TEST, KLÍČ, ZÁZNAMOVÝ ARCH

Upozornění pro uchazeče

Maturitní ples Církevního gymnázia v Kutné Hoře 2017

Lístky v prodeji u oktavánů.

Upoutávka https://www.youtube.com/watch?v=iivgUoluoDw

Maturitní ples Církevního gymnázia v Kutné Hoře 2017

Okresní kolo OČJ - 1. místo

Nejvyšší počet bodů v okresním kole Olympiády v českém jazyce zajistil Anně Poborské (oktáva) postup do krajského kola. V téže kategorii obsadila Nela Rindová (sexta) 4. místo. V kategorii pro tercii a kvartu reprezentovaly školu Doubravka Šimůnková (tercie) a Denisa Novotná (kvarta). Obě se umístily v první čtvrtině výsledkové listiny.

Den UNESCO

Před sedmdesáti lety, v listopadu 1946 byl dovršen proces vzniku Organizace spojených národů a spolu s ní i organizace UNESCO. Toto výročí jsme si jako členská škola Sítě přidružených škol UNESCO připomněli nejprve přednáškou vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO, paní Radky Bordes, určenou – ve dvou blocích - žákům primy až sexty. Přednáška a prezentace byly zaměřeny na vznik, strukturu a činnost UNESCO, na světové a české kulturní dědictví a jeho ochranu.
Poté žáci sexty, septimy a oktávy mezi sebou přivítali velvyslance P. Kypra a se zájmem sledovali jeho výklad o principech diplomacie.

celý článek...

PF 2017

Adventní koncert 2016

Ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba se uskutečnil ve středu 7. prosince adventní koncert gymnázia. Pod vedením Lucie Čechalové účinkovali studenti školy napříč všemi ročníky. Přednesli adventní a vánoční písně.

 

celý článek...

Měsíc filmu na školách - beseda s Františkem Teplým

Tématem letošního ročníku akce Měsíc filmu na školách, kterou organizuje Člověk v tísni, se staly osudy lidí, kteří byli z různých důvodů nuceni v minulém století opustit své domovy. Pozvání na besedu spojenou s projekcí filmového dokumentu přijal pan František Teplý, který byl za svou protistátní činnost na počátku padesátých let odsouzen ke 14 letům ve vězení.

 

celý článek...