Zahájení školního roku 2016/17

Nový školní rok bude zahájen 1. září v 9 hodin slavnostní mší svatou u sv. Jakuba, kterou bude celebrovat biskupský vikář pro církevní školství P. Karel Moravec. Studenti přijdou přímo do kostela, pouze prima se sejde v 8 hodin ve škole a do kostela odejde společně se svou třídní učitelkou.

Předběžná verze rozvrhu hodin na školní rok 2016/17 byla zveřejněna na stránkách školy 24. srpna v sekci Aktuální změny rozvrhu.

Dny evropského dědictví

Prostory barokního kláštera mohou návštěvníci zhlédnout v sobotu 3. září od 9 do 17 hodin.

Úřední hodiny o letních prázdninách

O letních prázdninách bude provoz sekretariátu školy omezen, pokud budete potřebovat do školy, bude vhodné si schůzku předem telefonicky domluvit na tel. č. 327 512 361.

01. 07. - 15. 07. 2016 - úřední hodiny 10:00 - 12:00

18. 07. - 14. 08. 2016 - dovolená

15. 08. - 24. 08. 2016 - úřední hodiny 10:00 - 12:00

25. 08. - 31. 08. 2016 - úřední hodiny 07:30 - 13:30

Všem studentkám a studentům školy přeji krásné letní prázdniny, zaměstnancům příjemnou dovolenou a všem načerpání nových sil do příštího školního roku.

Stanislava Lisková

Den s Karlem Čtvrtým

Oslavy sedmi set let od narození císaře Karla IV. připomínají výstavy a pořady po celé republice. Studenti CG připravili na 24. června 2016 pro své spolužáky řadu prezentací, kvízů a soutěží, v nichž si mohli prověřit znalosti o životě a době Karla IV. V projektovém dni nechyběly vybrané lahůdky středověké kuchyně ani rytířská klání na zahradě.

Neznámí slavní a Slovanský den

Mezi Neznámé slavné, kterým se každoročně věnuje školní projekt v kvintě, nepochybně patří ti, kteří se zasloužili o zachování nejcennějších kutnohorských staveb, historici, památkáři a restaurátoři. Mnozí z nich poskytli rozhovory, odpovědi na otázky, ba i dokumenty, z nichž kvintáni připravili na projektové dopoledne 23. června prezentace.

Sexta v projektu Slovanský den letos věnovala pozornost Černé Hoře, jejím dějinám, současnosti, přírodním i uměleckým památkám, jazyku, a rovněž černohorsko-českým kontaktům.

Úspěchy studentů ve výtvarných soutěžích

Galerie naivního umění v Kutné Hoře ocenila práce studentek sekundy a tercie na téma „ Zdál se mi sen, že....." Veronika Štifterová,Bára Nevolová, Dominika Dušková, Doubravka Šimůnková a Eliška Ruthová si převzaly věcné ceny.
Ve fotografické soutěži Mladí fotografují památky získala Petra Benková cenu veřejnosti za svoji fotografii katedrály v Sedlci. Ocenění převzala ve Španělském sále Pražského hradu.

celý článek...

Vítězství v Archimediádě

V okresním kole fyzikální soutěže uspěli žáci sekundy. Jan Dudek zvítězil a Kateřina Spudilová získala druhé místo.celý článek...