Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Erasmus+

Vloženo: 2. dubna 2019 v 7:30

Erasmus+

Naše škola zahájila dvouletý projekt Erasmus+ Z Alcoy do Kutné Hory: Evropské dědictví, informační gramotnost a udržitelný cestovní ruch (2018-1-CZ01-KA229-048044), jehož cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve městech Alcoy (Španělsko) a Kutná Hora (Česká republika) prostřednictvím spolupráce mezi našimi středními školami, Církevním gymnáziem v Kutné Hoře a I.E.S. Andreu Sempere.

V rámci projektu bude vytvořena řada audiovizuálních výstupů (ve španělštině, češtině, angličtině a valencijštině), které obohatí turistické, vzdělávací a kulturní návštěvy. Prostřednictvím rozšířené reality a systému kódů QR mohou návštěvníci získat přístup k informacím pouhým kliknutím na svých mobilních telefonech nebo tabletech. Pro tento účel budeme používat aplikaci GeoAumentaty, která nám umožní vytvořit turistické trasy založené na vícejazyčných audiovizuálních zdrojích vytvořených studenty. Videozáznamy z turistických zajímavostí měst budou také k dispozici na kanálu YouTube. Podobně budou vytvořeny brožury s QR kódy pro turisty. Spolupráce mezi školami bude zakončena v roce 2020 v Kutné Hoře, kdy se během Dnů dědictví bude moci širší veřejnost seznámit s výstupy z projektu.

Blog Erasmus+  https://cgkh-erasmusplus.blogspot.com/
Twitter https://twitter.com/cgkherasmusplus
Instagram https://instagram.com/erasmuscgym
Twinspace https://twinspace.etwinning.net/83450/home

 


Ocenění za projekt v rámci Erasmus+

Ocenění za projekt v rámci Erasmus+

Vloženo: 12. října 2023

Evropská komise udělila naší škole prestižní ocenění European Innovative Teaching Award 2023 za projekt Erasmus+ Z Alcoy do Kutné Hory (realizovaný v letech 2018-2020): Evropské dědictví, informační gramotnost a udržitelný cestovní ruch. Cílem této ceny je ocenit práci učitelů (a škol), kteří mají výjimečný přínos pro svou profesi. Rádi bychom poděkovali našim partnerům ze španělské školy Andreu Sempere a jejich místním partnerům za vynikající spolupráci, stejně jako našim místním partnerům, kteří přispěli k úspěchu projektu, jako jsou Arciděkanství Kutná Hora, Farnost Sedlec, Dačického dům a Město Kutná Hora. Kolegové Eva Hartmanová a Francisco Temprano se zúčastní slavnostního předávání cen 16. listopadu v Praze. Druhý jmenovaný, koordinátor projektu, se zúčastní také evropské akce v Bruselu 23. listopadu.

S Erasmem+ do Alcoy

S Erasmem+ do Alcoy

Vloženo: 25. června 2019 v 18:08

V rámci projektu Erasmus+ KA229 deset studentů ze sexty a kvinty Církevního gymnázia v Kutné Hoře a dva učitelé (Eva Hartmanová a Francisco Temprano, koordinátor Erasmus+ a učitel španělštiny) pobyli v Alcoy (Comunidad Valenciana, Španělsko) od 16. do 22. června 2019. Cílem mobility bylo pracovat se španělským partnerem, IES Andreu Sempere, na tvorbě tras udržitelného cestovního ruchu v Alcoy, Kutné Hoře a okolí a poznat místní kulturní a přírodní dědictví. Studenti navštívili nejen historicky zajímavá města Valencii a Alicante, ale turistický výšlap do hor v okolí Alcoy je zavedl do rezervace Barranc del Cinc. Regreso, kde se usídlila kolonie supů. Studenti ze španělské školy přijedou do Kutné Hory v říjnu.

Erasmus+ - česko-španělská spolupráce

Erasmus+ - česko-španělská spolupráce

Vloženo: 20. února 2019 v 10:37

Jihošpanělské město Alcoy v provincii Alicante navštívili v polovině února tři učitelé CG (E. Hartmanová, A. Nechvílová a F. Temprano), aby spolu s kolegy z partnerské školy IES Andreu Sempere zahájili projekt s názvem Z Alcoy do Kutné Hory: Evropské dědictví, informační gramotnost a udržitelný cestovní ruch / De Alcoy a Kutná Hora: Patrimonio Europeo, sociedad del conocimiento y turismo sostenible. V následujících měsících budou žáci obou škol zpracovávat prezentace o kulturním dědictví obou měst a v průběhu dva roky trvajícího projektu dojde i na výměnné pobyty studentů.