Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekty

Vloženo: 2. října 2017 v 12:39

Šablony pro SŠ a VOŠ – JAK

Šablony pro SŠ a VOŠ – JAK

Vloženo: 3. dubna 2023

Zapojili jsme se do výzvy č. 02_22_003 – Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).
Od 1. 12. 2022 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu:

„Šablony JAK 2022 – Církevní gymnázium v Kutné Hoře“

Moderní odborné učebny v barokním klášteře

Moderní odborné učebny v barokním klášteře

Vloženo: 2. října 2017

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.