Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv
Distanční výuka od 14. října

Distanční výuka od 14. října

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 13. října v 12:37

Od 14. října do 1. listopadu 2020 je z nařízení vlády omezen provoz středních škol, zakazuje se osobní přítomnost studentů ve škole. Bude probíhat distanční výuka i na nižším gymnáziu. Konkrétní informace o jejím průběhu v jednotlivých předmětech získáte od třídních učitelů. Ve dnech 26. a 27. října (prodloužené prázdniny) není povinné distanční vzdělávání.

Dočasně omezujeme kontakt s rodiči a veřejností na písemnou nebo telefonickou formu.

Školní počítače k zapůjčení

Školní počítače k zapůjčení

Vloženo: 13. října v 12:37

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Vzhledem k tomu, že od 14. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka na celém gymnáziu, nabízí naše škola k zapůjčení studentům počítače. V případě zájmu kontaktujte pana Tomáše Stryhala - e-mail: stryhal@cgym-kh.cz.

Informace MŠMT ze dne 8. 10. 2020

Informace MŠMT ze dne 8. 10. 2020

Vloženo: 9. října v 8:07

Výuka na CG pokračuje příští týden ve stejném režimu, studenti nižšího gymnázia se budou učit prezenčně podle stávajícího rozvrhu.
Podzimní prázdniny budou celý týden 26. - 30. 10. 2020.

Informace k zahájení distanční výuky od 5. 10. 2020 pro vyšší gymnázium

Vloženo: 2. října v 10:43

Studenti nižšího gymnázia se budou učit prezenčně podle stávajícího rozvrhu.
Studenti vyššího gymnázia budou mít výuku v časech a formou on-line (google classroom, google meet), kterou stanovili vyučující jednotlivých předmětů. Realizována bude synchronní i asynchronní výuka. Bude přizpůsobena možnostem studentů i pedagogů. V případě nutnosti může být využíván i off-line způsob vzdělávání. Je třeba se na tom domluvit s vyučujícím.
Distanční způsob vzdělávání je pro všechny studenty povinný.

Stanislava Lisková

Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Vloženo: 1. října v 18:32

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.:

Omezení provozu STŘEDNÍCH a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA STŘEDNÍM (na CG kvinta až oktáva) a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
a. povinné školní docházky; ......

Povinné roušky ve všech prostorách

Povinné roušky ve všech prostorách

Vloženo: 17. září v 14:24

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Roušky budou od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách školy včetně školního klubu. Studenti budou muset mít roušky i během výuky. Připomínáme studentům vyššího gymnázia, aby do klubu nechodili, je určen jen studentům nižšího gymnázia.

Povinné roušky ve společných prostorách

Povinné roušky ve společných prostorách

Vloženo: 9. září v 15:06

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Od 10. 9. 2020 budou povinné roušky ve společných prostorách školy. Toto nařízení se týká i studentů a zaměstnanců školy.

Sportovní hry

Vloženo: 2. září v 13:23

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Sportovní hry jsou v pondělí 15:15 - 16:00, ve středu 14:00 - 14:45 a v pátek 14:00 - 15:30. Zájemci se hlásí u p. Matějkové.

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vloženo: 2. září v 12:31

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Žádáme osoby, které vstupují do prostor školy, aby používaly roušky. Toto opatření se netýká studentů a zaměstnanců školy. Více informací o provozu školy neleznete v příloze.

Vracení učebnic

Vloženo: 31. srpna v 20:19

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Studenti sekundy, tercie, kvarty a kvinty vracejí učebnice z loňského školního roku ve středu 2. 9. během třídnických hodin. Učebnice na školní rok 2020/2021 se budou rozdávat v pátek. Všichni studenti od sekundy výše přinesou ve středu 2. 9. i klíčky od šatních skříněk a učebních boxů.

Rozvrh hodin pro školní rok 2020/2021

Vloženo: 27. srpna v 15:12

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Rozvrh hodin jednotlivých tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete pod tímto odkazem

Aktualizace: 2020.08.31 09:50

Zahájení školního roku 2020/2021

Vloženo: 27. srpna v 9:32

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Vážení rodiče, milí studenti,

zdravím Vás po prázdninách a sděluji informace k novému školnímu roku. Všichni si jistě přejeme, aby probíhal standardně, ale již teď je jasné, že nějaká omezení budou. 
    Školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 9 hodin vzhledem k uzavření kostela sv. Jakuba mší svatou v katedrále v Sedlci. Studenti od sekundy výše se na mši dostaví sami, prima se sejde v 8 hodin ve škole a do katedrály půjde v doprovodu třídního učitele. Pamatujte, prosím, na to, že zde budou nutné roušky.
    Od 2. září by měla probíhat výuka dle rozvrhu a budou se řešit organizační záležitosti. Ve škole bude nutno dodržovat ve zvýšené míře hygienická pravidla. Dle aktualizovaného manuálu MŠMT roušky ve škole v tuto chvíli povinné nebudou. Samozřejmostí je časté mytí rukou. Před vstupem do každé učebny si studenti budou dezinfikovat ruce, dezinfekce bude umístěna na stolečku před každou třídou. Třídy se budou důkladně větrat. Bude omezen vstup studentů vyššího gymnázia do školního klubu. V průběhu prvního pololetí se rovněž omezí výjezdy a exkurze.
     Pokud se student nebude cítit ráno dobře, je žádoucí, aby do školy nechodil. V případě, že ho potíže postihnou během výuky ve škole, bude vyčleněna místnost, kde stráví dobu, než si ho vyzvednou rodiče a školu s nimi opustí. Do odvolání se ruší pravidlo skládání komisionálních zkoušek v případě nepřítomnosti ve škole vyšší než 25 %. O dalších konkrétních věcech budou studenti informování svými třídními učiteli. 
    Vzhledem k nečekanému odchodu ze školy vyučující latiny dochází ke změně v ŠVP. Latina bude v kvintě, sextě a septimě nahrazena angličtinou, a sice výukou s rodilým mluvčím Nigelem Fosterem. Proto dochází k trochu opožděnému zveřejnění rozvrhu, který se musí předělávat a měnit. 
    
    Přeji všem dobrý start do nového školního roku, hodně zdraví a doufám, že se nám bude dařit prezenčně fungovat.


Stanislava Lisková
ředitelka školy

Četba pro primu na šk. r. 2020/2021

Vloženo: 25. června v 0:00

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv