Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - prezentace

Vloženo: 21. ledna v 9:24

Platnost do: 31. srpna v 23:59

  

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

současná situace bohužel nadále neumožňuje, abychom mohli uskutečnit den otevřených dveří, ukázat vám školu, informovat o možnostech studia a zodpovědět vaše dotazy. Proto vám nabízíme alespoň tuto prezentaci, ve které najdete nejdůležitější údaje, které vám školu představí, seznámí s dosud známými a platnými termíny a pomohou vám se lépe orientovat při rozhodování, kam podat přihlášku. Prezentace je doplněna fotografiemi interiéru školy. S dotazy se můžete obracet e-mailem na ředitelku školy - liskova@cgym-kh.cz. 

Přeji všem hodně zdraví a těším se na vaše přihlášky. 
Stanislava Lisková

Okresní kolo matematické olympiády - zrušeno

Vloženo: 18. ledna v 7:42

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Okresní kolo matematické olympiády pro žáky pátých a devátých tříd, které se mělo konat 27. ledna na našem gymnáziu, se vzhledem k pandemické situaci neuskuteční.
Děkujeme za pochopení. 

Výuka do 22. ledna 2021

Vloženo: 8. ledna v 8:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Škola bude do 22. ledna 2021 fungovat ve stejném režimu jako doposud. Pololetní vysvědčení (výpis) obdrží studenti do tří dnů po návratu do školy. Hodnocení za první pololetí bude však sděleno jinou formou v posledním lednovém týdnu.

Přeji všem hodně zdraví a pohody v tomto náročném čase. 
Stanislava Lisková

Aktualizované informace k zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Vloženo: 23. prosince 2020 v 19:10

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace není nadále dobrá, Vláda České republiky se usnesla 23. prosince 2020 na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
Znamená to tedy, že od 4. do 10. ledna bude výuka ve všech ročnících probíhat opět pouze distančním způsobem.

Přeji všem v klidu a zdraví prožité vánoční volno. Snad se dočkáme brzy lepších zpráv.

Stanislava Lisková

PF 2021

PF 2021

Vloženo: 18. prosince 2020 v 9:09

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce přejí učitelé, studenti a zaměstnanci gymnázia.

Vánoce 2020

Vloženo: 17. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

2021.12.18_vanoce.png

Koláž z výtvarných prací vzniklých z přírodnin nebo v přírodě a hudební doprovod k obrázkům připravili studenti primy.

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 15. prosince 2020 v 14:36

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Olympiáda z českého jazyka proběhla v obvyklém termínu na začátku prosince, jen letos on-line formou. Do okresního kola postupují z I. kategorie (tercie, kvarta) Veronika Straková a Lucie Jandejsková (obě z kvarty), z II. kategorie (vyšší gymnázium) Denisa Novotná (oktáva) a Eliška Gargulová (septima). 

Prezenční výuka od 14. 12. 2020

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 11. prosince 2020 v 11:16

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V týdnu od 14. - 18. 12. 2020 bude probíhat výuka pro primu, sekundu, sextu, septimu a oktávu.

Výuka se bude řídit běžným rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd, změny sledujte v suplování. Studenti omezí volný pohyb po škole na nezbytně nutný. Nenavštěvují své spolužáky v jiných třídách. Po celou dobu pobytu ve škole je povinné nošení roušek. Klub bude v provozu jen pro nižší gymnázium. Při vstupu do školy studenti udržují odstup minimálně 2 metry. Oktáva využívá coby kmenovou učebnu svou třídu.

Vánoční prázdniny od 21. 12. 2020

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 7. prosince 2020 v 15:30

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince, prázdniny budou delší o dva dny - tedy o 21. a 22. 12. 2020..

Prezenční výuka od 7. 12. 2020

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 1. prosince 2020 v 14:03

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V týdnu od 7. - 11. 12. 2020 bude probíhat výuka  pro tercii, kvartu, kvintu a oktávu.

V týdnu od 14. - 18. 12. 2020 bude probíhat výuka  pro primu, sekundu, sextu, septimu a oktávu.

Výuka se bude řídit běžným rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd, změny sledujte v suplování. Studenti omezí volný pohyb po škole na nezbytně nutný. Nenavštěvují své spolužáky v jiných třídách. Po celou dobu pobytu ve škole je povinné nošení roušek. Klub bude v provozu. Při vstupu do školy studenti udržují odstup minimálně 2 metry. Oktáva využívá v  týdnu od 7. - 11. 12. 2020 coby kmenovou učebnu septimu, následující týden oktávu.

Výuka Nj ve třídách tercie až sexta

Vloženo: 24. listopadu 2020 v 11:15

Po dobu nepřítomnosti Elke Przyborowski bude od 25. 11. 2020 ve třídách tercie až sexta vyučovat německý jazyk Roman Bechyně, a to online prostřednictvím platformy Google meet v hodinách dle rozvrhu. V době prezenční výuky tříd tercie a kvarta (tj. od 7.12.) bude výuka probíhat ve škole.
S. Lisková

Aplikace Bakaláři na nové adrese

Tomáš Stryhal

Vloženo: 24. listopadu 2020 v 9:59

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Systém Bakaláři opět funkční, nyní na nové adrese https://cgym-kh.bakalari.cz/Login. Pokud pro přístup používáte mobilní aplikaci, je nutné znovu v nabídce vyhledat naší školu, adresa se doplní automaticky a bude vyžadováno přihlášení jménem a heslem.

Zahájení výuky

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 22. listopadu 2020 v 19:45

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve středu 25. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka pro oktávu, v pondělí 30.11. pak pro nižší gymnázium. Budeme se řídit běžným rozvrhem. V pondělí 30. 11. začne týdenní prezenční výuku prima a sekunda, 7. 12. tercie a kvarta (tzv. rotační výuka po týdnech). Kvinta, sexta a septima nadále pokračují v distanční výuce. Třídy nižšího gymnázia, které nemají výuku prezenční, mají v tom týdnu výuku distanční.

Po celou dobu pobytu ve škole je třeba mít roušku (ve třídě i na chodbě).

Distanční výuka od 14. října

Distanční výuka od 14. října

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 13. října 2020 v 12:37

Od 14. října do 1. listopadu 2020 je z nařízení vlády omezen provoz středních škol, zakazuje se osobní přítomnost studentů ve škole. Bude probíhat distanční výuka i na nižším gymnáziu. Konkrétní informace o jejím průběhu v jednotlivých předmětech získáte od třídních učitelů. Ve dnech 26. a 27. října (prodloužené prázdniny) není povinné distanční vzdělávání.

Dočasně omezujeme kontakt s rodiči a veřejností na písemnou nebo telefonickou formu.

Školní počítače k zapůjčení

Školní počítače k zapůjčení

Vloženo: 13. října 2020 v 12:37

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vzhledem k tomu, že od 14. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka na celém gymnáziu, nabízí naše škola k zapůjčení studentům počítače. V případě zájmu kontaktujte pana Tomáše Stryhala - e-mail: stryhal@cgym-kh.cz.

Informace MŠMT ze dne 8. 10. 2020

Informace MŠMT ze dne 8. 10. 2020

Vloženo: 9. října 2020 v 8:07

Výuka na CG pokračuje příští týden ve stejném režimu, studenti nižšího gymnázia se budou učit prezenčně podle stávajícího rozvrhu.
Podzimní prázdniny budou celý týden 26. - 30. 10. 2020.

Informace k zahájení distanční výuky od 5. 10. 2020 pro vyšší gymnázium

Vloženo: 2. října 2020 v 10:43

Studenti nižšího gymnázia se budou učit prezenčně podle stávajícího rozvrhu.
Studenti vyššího gymnázia budou mít výuku v časech a formou on-line (google classroom, google meet), kterou stanovili vyučující jednotlivých předmětů. Realizována bude synchronní i asynchronní výuka. Bude přizpůsobena možnostem studentů i pedagogů. V případě nutnosti může být využíván i off-line způsob vzdělávání. Je třeba se na tom domluvit s vyučujícím.
Distanční způsob vzdělávání je pro všechny studenty povinný.

Stanislava Lisková

Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Vloženo: 1. října 2020 v 18:32

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.:

Omezení provozu STŘEDNÍCH a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA STŘEDNÍM (na CG kvinta až oktáva) a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
a. povinné školní docházky; ......

Povinné roušky ve všech prostorách

Povinné roušky ve všech prostorách

Vloženo: 17. září 2020 v 14:24

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Roušky budou od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách školy včetně školního klubu. Studenti budou muset mít roušky i během výuky. Připomínáme studentům vyššího gymnázia, aby do klubu nechodili, je určen jen studentům nižšího gymnázia.

Archiv