Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Stravování

  • Církevní gymnázium nabízí studentům stravování ve školní jídelně v Domově mládeže náležící Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře. Jídelna se nachází v centru města a adresa je: Komenského náměstí 67, Kutná Hora, tel. 601 381 784 (paní Horvátová).
  • Školní jídelna zajišťuje stravu dle fin. normativu pro třetí kategorií s možností výběru ze dvou jídel a to pondělí až čtvrtek, v pátek jedno jídlo.
  • Po registraci v kanceláři jídelny mají strávníci možnost samostatného objednání stravy, odhlášky, přihlášky, přehled o výši konta a neodebrané stravy, prostřednictvím internetu na adrese www.strava.cz ( odhlášky a přihlášky nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne).
  • Školní jídelna se řídí vyhláškou pro studenty o školním stravování č.107/2005 Sb., doplněnou o nařízení vlády č. 258/2000 Sb. a hygienickými předpisy č. 137/2004 Sb.
  • Úhrada stravného: Oběd: Kč 38,- + režijní náklady Kč 15,- 

Placení stravy je možné:

  • Spořitelnou/inkasní zálohová platba - měsíc předem
  • Bankou/jakoukoliv/inkasní zálohová platba - měsíc předem
  • Splatnost inkasní platby 20. den předchozího měsíce 
  • Hotovostí – v pokladně ŠJ

Odběr stravy je možný teprve po objednávce stravy strávníkem a jeho úhradou.

Odhlášky a přihlášky stravy přijímáme do 14hod. předchozího pracovního dne na tel. 601381784 nebo mailem jidelna@vos-kh.cz, dále na adrese www.strava.cz (do 14 hod. předchozího pracovního dne).

Na konci školního roku se zůstatky převádějí na další rok.

Strávník má v době nemoci nárok první den si stravu vyzvednout domů.

Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do jídelny, v jídelně a na internetové adrese www.strava.cz

Výdej stravy: Oběd 11.30 - 14.00

jidelnaweb.jpg

Přílohy