Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rady a sdružení

Rada ŠPO

Členové Rady školské právnické osoby od 1. 1. 2014:
Mgr. Roman Kvasnička
ICLic. Karel Moravec
Mgr. Stanislava Kučerová

Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Předsedkyně Mgr. Jana Šustková

Kontaktní osobou Sdružení ve škole je Ing. Josef Poživil - pozivil@cgym-kh.cz

Školská rada - volby 22. 11. 2017

Vloženo: 28. listopadu 2017 v 8:50

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Patricie Koubská, Martin Havrda, Dušan Šustek

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Eva Hartmanová, Karel Vopařil, P. Pavel Tobek

Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel školy:
Stanislava Kučerová, Karel Kašpar, Barbora Křivohlavá