Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Oficiální název: Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Adresa: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01  Kutná Hora
Stránky školy: www.cgym-kh.cz
E-mail: skola@cgym-kh.cz
Telefon: +420 327 512 361
Bankovní spojení: 0441851329/0800, Česká spořitelna a. s
ID datové schránky: qbmmcsn
Právní forma: školská právnická osoba
IČO: 02457105
  Nejsme plátci DPH.
IZO: 108032876
RED IZO: 691006199
Studijní obor: 79-41-K/81 gymnázium
Zaměření: všeobecné
Délka studia: 8 let
Forma vzdělávání: denní
Ředitel: Mgr. Radek Holeček
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké
  Velké náměstí 35, 500 01  Hradec Králové
  Statutárním orgánem zřizovatele jsou:
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., Mons. Josef Kajnek a Mons. Jan Paseka

 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře

 • je školskou právnickou osobou, která je zařazena do sítě škol MŠMT
 • poskytuje osmileté středoškolské vzdělání, navazuje na 5. třídu základní školy
 • učební plán CG je zpracován podle RVP
 • studium je ukončeno maturitní zkouškou
 • zajištuje kvalifikovanou výuku čtyř světových jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj)
 • uskutečňuje výměnné studijní pobyty se školami v zahraničí
 • nabízí individuální přístup k žákům v menším kolektivu
 • je přidruženou školou UNESCO
 • gymnázium sídlí v budově kláštera sester voršilek v centru Kutné Hory
 • činnost zahájilo v roce 1993
   

CG připravuje studenty pro další studium především na vysokých školách. Proto dbáme na kvalitní všeobecné vzdělání, zejména na výuku mateřského jazyka, cizího jazyka a matematiky. Ve vyšších ročnících gymnázia si studenti mohou podle svého zaměření vybrat ze systému volitelných předmětů a seminářů.

 CG zajišťuje kvalifikovanou výuku čtyř světových jazyků Aj, Fj, Nj, Šj. V rámci předmětu Základy společenských věd se studenti hlouběji seznamují s křesťanskými hodnotami a tradicemi. Náboženství je vyučováno nepovinně.

 CG nabízí ovzduší vzájemné důvěry, partnerský přístup ke studentům, harmonický rozvoj všech složek osobnosti a je alternativou k velikým a často neosobním státním školám.

Mapa:

Přílohy