Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Moderní učebny v barokním klášteře
2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv
PF 2018

PF 2018

Vloženo: 22. prosinec 2017 v 0:00

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce přejí učitelé a zaměstnanci gymnázia.

Výměnný pobyt v Lipsku

Výměnný pobyt v Lipsku

Vloženo: 19. prosinec 2017 v 8:55

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Týden strávili studenti kvarty v rodinách studentů partnerského BIP Krativitätsgymnasium Leipzig. Cílem výměnných pobytů je nejen poznat německé zvyklosti a styl života, ale i společně trávit čas při různých aktivitách a komunikovat v cizím jazyku. Kromě osvědčených akcí (bruslení, bowling, účast na výuce, návštěva památníku Bitvy národů, zpívání českých koled na adventním koncertu) letos program obsahoval návštěvu města Halle, čokoládovny Halloren založené v roce 1804, workshop v galerii moderního umění a prohlídku výstav v Grassimuzeu. V červnu přijedou němečtí partneři do Kutné Hory.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti.

Adventní koncert 2017

Adventní koncert 2017

Vloženo: 19. prosinec 2017 v 8:55

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Tradiční adventní koncert, letos na téma Vánoce ve světě, se uskutečnil 20. prosince 2017 v 18 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Zazněly vánoční písně a koledy v podání studentů a školního sboru Církevního gymnázia. 

Studentské prezidentské volby 12. - 13. 12. 2017

Studentské prezidentské volby 12. - 13. 12. 2017

Vloženo: 14. prosinec 2017 v 11:17

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výsledky hlasování studentů Církevního gymnázia v Kutné Hoře v 1. kole voleb.

Sexta a Lajka

Sexta a Lajka

Vloženo: 7. prosinec 2017 v 11:12

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výstava expozic, loutek a kulis z filmu "Lajka" autora Aurela Klimta vizuálně přitažlivou formou připomíná významný milník moderní lidské historie - počátek letů do vesmíru s využitím prvních "psích" kosmonautů. Sexta se účastnila programu lektorského centra a vyzkoušela si náročnou práci tvůrců animovaných filmů.

Zahájení adventu

Zahájení adventu

Vloženo: 4. prosinec 2017 v 9:16

Platnost do: 31. srpen v 23:59

První svíci rozsvítila ředitelka školy Stanislava Lisková během zahájení adventu a požehnání věnce, jež vedl spirituál školy Pavel Tobek. Slavnostní atmosféru podpořil hudebním doprovodem sbor Schola.

Turnaj ve florbalu

Turnaj ve florbalu

Vloženo: 28. listopad 2017 v 8:55

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Starší žákyně a mladší žáci se v týdnu od 24. do 27. listopadu zúčastnili florbalového turnaje kutnohorských škol. V obou kategoriích byli úspěšní a vybojovali si postup do okresního finále, které se bude konat v prosinci. 

Školská rada - volby 22. 11. 2017

Vloženo: 28. listopad 2017 v 8:51

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Patricie Koubská, Martin Havrda, Dušan Šustek

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Eva Hartmanová, Karel Vopařil, P. Pavel Tobek

Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel školy:
Stanislava Kučerová, Karel Kašpar, Barbora Křivohlavá

"Skutečný dárek"

"Skutečný dárek"

Vloženo: 21. listopad 2017 v 15:14

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Studenti oktávy se stali garanty projektu "Skutečný dárek" vyhlášeného organizací Člověk v tísni. Akce si kladla za cíl informovat o Světovém dni toalet a vybrat finanční částku na zakoupení několika toalet. Darované peníze poputují i na další charitativní projekty téže organizace..

Výstava Vladimíra Boudníka

Výstava Vladimíra Boudníka

Vloženo: 14. listopad 2017 v 7:34

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Studenti kvarty a sexty navštívili v rámci výtvarné výchovy výstavu zakladatele explosionalismu Vladimíra Boudníka, jež přiblížila dobu komunismu 50. a 60. let, ve které umělec žil a tvořil. Vystavené linoryty, symetrické monotypy, fotografické experimenty, strukturální grafiky i samotné matrice, ze kterých Boudník tiskl, inspirovaly studenty v navazujícím workshopu k tvorbě vlastního grafického listu.

Evropský parlament mládeže

Evropský parlament mládeže

Vloženo: 7. listopad 2017 v 14:12

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Třetí Regionální výběrová konference Evropského parlamentu mládeže pro Českou republiku se konala v Kutné Hoře. Čeští i zahraniční účastníci, rozdělení do osmi komisí, se zabývali skutečnými problémy a jejich řešeními, která museli na závěr celého projektu obhájit před porotou a všemi komisemi. Naši školu reprezentovali Tereza Bártová, Debora Koubská, Nela Rindová a Martin Míšek.

Den pro oktávu

Den pro oktávu

Vloženo: 2. listopad 2017 v 11:00

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Dvouhodinový program složený z interaktivní hudební soutěže, kouzelnického představení, parodického videa, recitace a zpěvu připravila septima. S největším ohlasem se setkala talk show "Pokec s učiteli", v níž byli učitelé představeni z jiného úhlu pohledu, než je studenti znají. Letošní šestý ročník Dne pro oktávu jako každoročně finančně podpoří maturitní ples.

Svěcení nových prostor

Svěcení nových prostor

Vloženo: 18. říjen 2017 v 15:22

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Dvě učebny a kabinet, o které se v letošním školním roce rozšířily vyučovací prostory školy, přišel posvětit kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř. Hudební doprovod zajistila Schola.

Karel Schwarzenberg besedoval se studenty

Karel Schwarzenberg besedoval se studenty

Vloženo: 18. říjen 2017 v 15:18

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Přednáška na téma Česká republika a její postavení v Evropské unii byla pojata Karlem Schwarzenbergem velmi originálně a věnoval jí pouhých 20 minut. Vyzval raději studenty, aby se ptali, diskutovali a vyjadřovali svůj pohled na věci a problémy. Ti využili nabízené možnosti a jejich dotazy se týkaly nejen politiky, ale i životního prostředí, problémů migrace a náboženství a osobních hodnot moderního člověka.

Fenomén Masaryk

Fenomén Masaryk

Vloženo: 11. říjen 2017 v 11:23

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Osobnost prezidenta T. G. Masaryka velice neotřele a v málo známých souvislostech představil historik doc. PhDr. Michal Stehlík během přednášky, kterou si vyslechli studenti septimy coby součást výstavy Fenomén Masaryk, jež je instalována v prostorách bývalého Federálního shromáždění v Praze. 

Studentské volby

Studentské volby

Vloženo: 5. říjen 2017 v 12:53

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Již počtvrté se studenti naší školy účastnili studentských voleb, tentokráte parlamentních. Celou akci organizuje a zaštiťuje společnost Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Hlasovat mohou patnáctiletí a starší studenti. Jak dopadlo hlasování na naší škole?

Setkání škol UNESCO v Kroměříži

Setkání škol UNESCO v Kroměříži

Vloženo: 2. říjen 2017 v 12:14

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Zástupci škol přidružených k UNESCO v ČR se ve dnech 25. - 26. září 2017 setkali v Kroměříži. Tématem uplynulého roku byl Trvale udržitelný cestovní ruch, úskalí turismu i přínosy vzájemného poznávání. Hlavním hostem jednání byl prof. PhDr. Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a předseda České komise pro UNESCO, který práci škol přidružených k UNESCO v ČR vysoce ocenil, že školy propojují zásadní světová témata se životem dětí. Zdůraznil přitom, že záslužná práce škol by se měla víc medializovat.

Zkoušky CPE

Zkoušky CPE

Vloženo: 26. září 2017 v 14:36

Platnost do: 31. srpen v 23:59

V červnu 2017 absolvovaly zkoušky z anglického jazyka Cambridge English Proficeincy (CPE) studentky oktávy Johana Ludwigová, Klára Němcová a Judita Čermáková. Získaly tak certifikát pro úroveň C2, což je nejvyšší možná úroveň Společného evropského refenčního rámce Rady Evropy.

KMENY – zahájení školní hry UNESCO

KMENY – zahájení školní hry UNESCO

Vloženo: 19. září 2017 v 13:20

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Pro školní rok 2017–2018 vyhlásilo UNESCO dvě témata – Rozvoj sportovních dovedností a Významné roky s osmičkou v českých dějinách. Propojením obou témat vznikla celoškolní sportovně-historická soutěžní hra s názvem Kmeny, jejíž zahájení bylo dne 19. září 2017 součástí oslavy svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 11. září 2017 v 14:17

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb, školský zákon, vyhlašuji na pátek 29. září 2017 ředitelské volno pro žáky Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

Stanislava Lisková, ředitelka školy

Archiv