Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

Volby do školské rady 2021

Vloženo: 29. dubna v 19:59

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Kašpar Karel, Smutná Marie, Hladíková Pavlína

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Čechalová Lucie, Tobek Pavel, Hartmanová Eva

Třídní schůzky

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 15. dubna v 7:49

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve středu 28. dubna 2021 od 17 hodin se konají on-line třídní schůzky. Bližší informace sdělí třídní učitelé.

Fyzikální olympiáda 2021

Fyzikální olympiáda 2021

Vloženo: 9. dubna v 14:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Nejlepším řešitelem okresního kola 62. ročníku Fyzikální olympiády v kategorii E se stal student kvarty Vojtěch Svoboda. Podobně jako jiné olympiády se i tato letos konala on-line.

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vloženo: 8. dubna v 12:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Distanční výuka pro všechny ročníky pokračuje až do odvolání.

Více informací na webu MŠMT https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Stanislava Lisková

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Vloženo: 29. března v 8:14

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
-  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Konverzační "hattrick"

Konverzační "hattrick"

Vloženo: 26. března v 18:58

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pátek, 26. 3. 2021, se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Ačkoliv se soutěž zapálených germanistů konala poprvé v online prostředí, na výkonech soutěžících to nebylo znát. Naše gymnázium vyslalo do nejvyšší soutěžní kategorie III.A  Elišku Gargulovou ze septimy.  Od odborné poroty si vyslechla slova chvály a díky svému skvělému výkonu obsadila 3. místo, čímž navázala na svá umístění z předchozích dvou ročníků a dosáhla tak pomyslného „hattricku“. 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Vloženo: 21. března v 9:32

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
- do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka

Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka

Vloženo: 19. března v 16:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Student sexty Matěj Suchánek zvítězil v okresním kole v kategorii III A  a postupuje do kola krajského. Jakub Fejfar ze sekundy obsadil v kategorii I B druhé místo.

Přijímací řízení 2021/2022 - AKTUALITY

Vloženo: 11. března v 9:09

Platnost do: 31. srpna v 23:59

24.05.2021: vyzvednutí rozhodnutí v sekretariátu školy od 7:30 do 17:00 hod. Přijatí uchazeči, kteří mají zájem na školu nastoupit, mohou zároveň přinést zápisový lístek. Nepřijatí uchazeči mohou zároveň přinést odvolání.
21.05.2021: vydání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí
20.05.2021: nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí v sekretariátu školy od 16:00 do 18:00 hod.
19.05.2021: zveřejněny předběžné výsledky
14.04.2021: dne 19.4.2021 budou poštou odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám
16.03.2021: zveřejnění časového rozvrhu zkoušek, viz příloha č.1
16.03.2021: stanovení náhradního termínu -  3.6.2021
11.03.2021: změna termínů PZ - 1.termín: 5.5.2021, 2.termín: 6.5.2021
10.03.2021: počty přihlášek - celkem:100 (1.termín:42, 2.termín:58)

Maturitní zkouška 2021 - AKTUALITY

Vloženo: 11. března v 9:08

Platnost do: 31. srpna v 23:59

16.03.2021zkušební schéma didaktických testů, viz příloha č. 2
16.03.2021: termín ústních zkoušek - 1. - 5. 6. 2021
16.03.2021: termín konání didaktických testů - 23. - 25. 5. 2021
10.03.2021: MŠMT představilo další úpravy MZ 2021, viz příloha č. 1
10.03.2021: termín konání didaktických testů posunut na období po 20. květnu 2021

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet

Vloženo: 10. března v 0:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Prostřednictvím mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" si vyvěšením tibetské vlajky naše škola připomíná 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Vloženo: 3. března v 10:13

Platnost do: 31. srpna v 23:59

„Žít ve společném domě“ bylo téma výtvarné soutěžní přehlídky, kterou pořádala Ekumenická rada církví. Námětem pro výtvarnou tvorbu byl čas, kdy jsme při prvním uzavření škol pobývali doma. Museli jsme řešit problémy s komunikací v rodině, hledat systém a smysl trávení času doma a nacházet způsoby, jak být společně. Práce studentů se k tomuto tématu vztahovaly a ani jsme netušili, že budou stále aktuální.

Oceněny byly práce studentek kvarty – Vandy Duškové, Lucie Syslové a Anežky Smutné.

Provoz školy od 1. 3. 2020

Vloženo: 27. února v 15:43

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Distanční výuka pro všechny ročníky pokračuje až do odvolání.

Více informací na webu MŠMT https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Stanislava Lisková

Literární soutěž

Literární soutěž

Vloženo: 19. února v 15:57

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Báseň "Pravá bohatost" od Elišky Gargulové (septima) zaujala porotu 5. ročníku celostátní literární soutěže "Jak svatá Ludmila naše životy ovlivnila" - motto letošního ročníku znělo  "Čím víc toho máme, tím více jsme chudobní". Střední školy soutěžily v žánru próza i poezie a Eliščina báseň obsadila 2. místo. 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Vloženo: 14. února v 19:16

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Vloženo: 12. února v 12:23

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Postup do krajského kola v I. kategorii má jistý studentka Veronika Straková (IV.), v okresním kole získala druhé místo. Lucie Jandejsková (IV.) obsadila sedmé místo. V II. kategorii čtvrté místo patří Denise Novotné (VIII.) a Elišce Gargulové (VII). páté. Školní i  okresní kolo probíhalo on-line formou. OČJ je jedna z mála soutěží, jichž se mohou studenti účastnit, o to více nás těší pěkné výsledky v okresním kole.

MŠMT - ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

Vloženo: 12. února v 11:01

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

Více na https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

Setkání s absolventy

Setkání s absolventy

Vloženo: 11. února v 11:44

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve čtvrtek 11. února proběhlo pravidelné každoroční setkání s absolventy, tentokrát v on-line formě. Organizoval ho spolek absolventů URSULUS a bylo určeno pro dva nejvyšší ročníky. Septima a oktáva získaly od  svých starších spolužáků informace o studiu na vysokých školách a dostaly i doporučení, na co se soustředit při přípravě k maturitě a k přijímacím zkouškám. Ve druhé části setkání, která byla rozdělena na skupinky, dostali zájemci možnost získat od absolventů další informace o konkrétním oboru, který je zajímá a kterému by se případně chtěli věnovat.

Příjem přihlášek ke studiu

Vloženo: 28. ledna v 12:26

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vážení uchazeči o studium,

preferujeme doručení přihlášek ke studiu do sekretariátu školy od 8. února (po jarních prázdninách) v těchto časech:

Pondělí 8., 15. a 22. 2.   9 - 11 hodin
Úterý 9., 16. a 23. 2.   14 - 16 hodin
Středa 10., 17. a 24. 2.   9 - 11 hodin

Děkuji, Stanislava Lisková

Provoz školy do 14. února 2021

Vloženo: 28. ledna v 12:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. 

Stanislava Lisková

Archiv