Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

Prodej vstupenek na maturitní ples

Vloženo: 20. listopadu 2023 v 17:40

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Třída oktáva zve všechny zájemce na svůj maturitní ples, který se koná 27. ledna 2024. Vstupenky je možné zakoupit online na webu oktavamaturuje.cz.

Focení hmyzu

Focení hmyzu

Vloženo: 19. listopadu 2023 v 20:49

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Kvintány v rámci biologie každoročně čeká samostatná práce na pomezí zoologie a umění, při které fotí hmyz. Cílem je setkání se skutečnými zvířaty, dotknout se krásy a vyzkoušet si těžkou řeholi fotografa přírody. Mohou k tomu využít i letní prázdninové měsíce, ale termín odevzdání byl před pár dny. V příloze je několik příkladů velmi povedených studentských snímků.
Autor: Karel Vopařil
 

České předávání cen za inovativní počiny ve výuce

Vloženo: 19. listopadu 2023 v 20:44

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V aktualitách našeho webu můžete postupně sledovat "seriál" o sklízení ovoce za uplynulý projekt Z Alcoy do Kutné Hory: Evropské dědictví, informační gramotnost a udržitelný cestoví ruch. Evropskou cenu za inovativní výuku si na české předávání v Praze přijeli převzít Eva Hartmanová a Francisco Temprano - více informací v článku zde. Děkujeme za spoluvytváření dobrého jména školy!

 

 

Nestávkujeme

Vloženo: 10. listopadu 2023 v 11:33

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Ač se školské odbory tváří, že mluví za všechny školy, naše škola se k jejich stávce nepřipojí. Pokud by se k ní chtěli připojit jednotlivci z řad zaměstnanců, nebude jim bráněno, ale škola jako celek bude 27. listopadu normálně fungovat.

Přírodovědci na univerzitě

Přírodovědci na univerzitě

Vloženo: 10. listopadu 2023 v 11:15

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Jaké škodlivé látky působí na životní prostředí a lidské tělo? Co způsobují a jaké mají důsledky? Jaké jsou klady a protiklady jejich užívání? Pro odpověď na tyto otázky si přijeli studenti semináře chemie ze septimy a oktávy ve středu 8. listopadu až na Masarykovu univerzitu v Brně, a to konkrétně do ústavu RECETOX přírodovedecké fakulty. 

Francisco Temprano ve španělských novinách!

Vloženo: 10. listopadu 2023 v 10:48

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Náš učitel španělštiny, Francisco Temprano, poskytl rozhovor španělskému deníku La Voz de Galicia. Mluvil mimo jiné o českém školství, o vyučování cizích jazyků v České republice, o naší škole, o ocenění Evropské komise, které jsme dostali, a o nových metodách ve výuce cizích jazyků. 

Originální článek zde.
 

Rozhovor s ředitelem Radkem Holečkem

Vloženo: 6. listopadu 2023 v 10:28

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Rozhovor s ředitelem Radkem Holečkem vyšel v posledním čísle farního zpravodaje. K přečtení je na odkazu zde a najdete ho na straně 13. V časopise se dále dozvíte o událostech, kterými aktuálně žije kutnohorská farnost sv. Jakuba a přidružené organizace, naši školu nevyjímaje.

Rodičovská kavárna je za námi

Rodičovská kavárna je za námi

Vloženo: 2. listopadu 2023 v 15:42

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Dne 31. října jsme pro rodiče studentů uspořádali Rodičovskou kavárnu, jejímž tématem byl netolismus (závislost na technologiích). Radek Pospíšil z ACET ČR z.s. popsal znaky závislosti na mobilu či počítači a také vysvětlil, jaké mechanismy vedou k závislosti na sociálních sítích. Následovala diskuze, ve které se mluvilo o možnostech, jak závislosti předejít, případně, jak reagovat na rozvíjející se znaky závislosti u dětí a dospívajících ze strany rodiny a školy.

Čtvrtletní třídní schůzky

Vloženo: 30. října 2023 v 15:47

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Výjimečně ve čtvrtek 9. listopadu 2023 proběhnou třídní schůzky a konzultace. Individuální konzultace budou v časech 16:00-17:00 a cca 17:30-19:00 hodin v kabinetech příslušných vyučujících. V 17:00 hodin bude prostor pro hlavní třídní schůzky. Půlhodinový odhad na samotné třídní schůzky je orientační. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Modlitba za domov 2023

Vloženo: 30. října 2023 v 15:41

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Na podzim se 19 studentů účastnilo výtvarné soutěže Modlitba za domov s tématem Obroď dobro, zlom zlo. Studentům děkujeme za reprezentaci školy. Vybrané práce účastníků napříč republikou jsou k vidění v Soukenické ulici v Praze (před Veselou školou - Soukenická 20 do konce kalendářního roku a v kavárně FofrKafe v Soukenické 15 do 15. 11. 2023).

Více informací a fotografie některých prací naleznete na následujících odkazech: 

https://ekumenickarada.cz/in/3300/vystava_detskych_vytvarnych_praci_na_tema_obrod_dobro_zlom_zlo

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10490755039-modlitba-za-domov/

Slovanský den

Slovanský den

Vloženo: 18. října 2023 v 10:58

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Słowa su žórło njedorozumjenjow. Słowa su žrědło njedorozměśa. (Rozumíte citátu A. de Saint-Exupéryho?)

Po několika letech septima uspořádala tzv. Slovanský den, který má za cíl u studentů zvýšit povědomí o jednotlivých slovanských národech. Tentokrát jsme vybrali Lužické Srby. Ve středu 11.října jsme během dvou vyučovacích hodin představili tercii, kvintě a sextě nejmenší západoslovanskou jazykovou skupinu (lužickou srbštinou mluví v současnosti již jen asi padesát tisíc lidí), jež obývá území v okolí města Budyšín (Bautzen) v Německu. Řeč byla o samotné horní a dolní lužické srbštině, historii národa, vzdělávání, tradicích a folkloru, ale nezapomněli jsme se zmínit ani o místní gastronomii a oblíbené hořčici. Studenti odcházeli plní nových znalostí a my s dobrým pocitem. Myslíme, že se akce zdařila, a doufáme, že jsme ji letošním ročníkem obnovili. Více o Lužických Srbech a jejich kontaktech s českou kulturou najdete na http://www.luzice.com 

Tereza Vaĺková, septima

Rodičovská kavárna - 31.10.2023

Rodičovská kavárna - 31.10.2023

Vloženo: 17. října 2023

Platnost do: 31. srpna 2024

Vážení rodiče, zveme Vás na rodičovskou kavárnu na téma NETOLISMUS (závislost na internetu, počítačových hrách, sociálních sítích apod.), která se koná dne 31. 10. 2023 v aule církevního gymnázia.

Program:
16:45 - 17:00 - občerstvení
17:00 - 18:00 - přednáška (Radek Pospíšil z ACET ČR z.s.)
18:00 - 18:30 - diskuze (Radek Pospíšil, školní psycholožka, školní metodička prevence)
18:30 - 19:00 - občerstvení

Ocenění za projekt v rámci Erasmus+

Ocenění za projekt v rámci Erasmus+

Vloženo: 16. října 2023

Platnost do: 31. srpna 2024

Evropská komise udělila naší škole prestižní ocenění European Innovative Teaching Award 2023 za projekt Erasmus+ Z Alcoy do Kutné Hory (realizovaný v letech 2018-2020): Evropské dědictví, informační gramotnost a udržitelný cestovní ruch. Cílem této ceny je ocenit práci učitelů (a škol), kteří mají výjimečný přínos pro svou profesi. Rádi bychom poděkovali našim partnerům ze španělské školy Andreu Sempere a jejich místním partnerům za vynikající spolupráci, stejně jako našim místním partnerům, kteří přispěli k úspěchu projektu, jako jsou Arciděkanství Kutná Hora, Farnost Sedlec, Dačického dům a Město Kutná Hora. Kolegové Eva Hartmanová a Francisco Temprano se zúčastní slavnostního předávání cen 16. listopadu v Praze. Druhý jmenovaný, koordinátor projektu, se zúčastní také evropské akce v Bruselu 23. listopadu.

Tercie na dnech pro duši

Tercie na dnech pro duši

Vloženo: 10. října 2023 v 11:38

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V pondělí se tercie vydala po dvou letech do Jeníkova. Tentokrát na Dny pro duši a téma mezilidské vztahy a závislosti. Mimo tři pohybové aktivity, do kterých šli terciáni s velkým zájmem a odvahou, došlo i na logické a kreativní hry i soutěže. Jako odpočinkové aktivity zvolili učitelé tematické příběhy a scénky. Večer si studenti vyzkoušeli, jaké je věřit jeden druhému poslepu v lese, a po večeři se na plátně promítaly časosběrné dokumenty o drogově závislých. Při čekání na autobus si tercie dlouhou chvíli zkracovala máváním na kolemjedoucí auta.
Eliška Činovcová, tercie

Dobrovolnické zpívání

Dobrovolnické zpívání

Vloženo: 9. října 2023 v 17:04

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Na začátku října zazpívalo několik studentů naší školy pro radost pacientům paliativního oddělení kutnohorské nemocnice. Možnost udělat něco pro druhé nezištně je obohacující zkušeností pro nás všechny.

Naši studenti na mezinárodním projektu

Naši studenti na mezinárodním projektu

Vloženo: 9. října 2023 v 10:43

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Studenti sexty a septimy Jan Honek, Anežka Smutná a Vojta Krátký, se ve dnech 13.-18. 9. zúčastnili česko-německého setkání mládeže v rámci projektu Sdílená zkušenost, které pořádaly organizace Schola Fidantiae – Škola s(ebe)vědomí, z. s. ve spolupráci s partnerskou organizací Europäische Jugendbildungs - und Jugendbegegnungsstätte ve Výmaru. Projekt Sdílená zkušenost se zabývá tím, jaké byly důsledky porušování lidské důstojnosti a práv během 20. století v kontextu nacionálního socialismu a později socialismu v Československu
a NDR. Účastníci akce navštívili bývalý koncentrační tábor Buchenwald a památník a vzdělávací centrum v bývalé věznici Stasi v Andreasstrasse v Erfurtu. Tam měli možnost besedovat s pamětníkem, který byl této věznici vězněn. Závěr šestidenního setkání patřil kreativnímu workshopu. 

Autor: Anežka Smutná

Turnaj církevních škol ve volejbale

Turnaj církevních škol ve volejbale

Vloženo: 6. října 2023 v 15:15

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V úterý 27.9. 2023 byla v Českých Budějovicích po čtyřleté odmlce obnovena tradice turnaje církevních škol ve volejbale dívek.

Naše  studentky se utkaly s dívkami z Bigy Brno, Cmg Brno a Bigy České Budějovice a přivezly pohár za třetí místo. Hráčkám gratulujeme.

Rakousko - pozdně letní výlet

Rakousko - pozdně letní výlet

Vloženo: 20. září 2023 v 13:38

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Na dvoudenní exkurzi (11. - 12. 9.) do Rakouska se vydala část studentů vyššího gymnázia. Pondělní program začal návštěvou největší ledové jeskyně na světě Eisriesenwelt, během kilometr dlouhé prohlídky jsme překonali 1 400 schodů. Odtud jsme pokračovali autobusem pod Krimmelské vodopády, z parkoviště jsme vyrazili na čtyřkilometrovou pěší túru k tomuto přírodnímu unikátu. Navečer jsme se přesunuli do menšího městečka Bruck an der Großglocknerstraße do příjemného hotelu, abychom načerpali síly na další program. Po proslulé alpské vysokohorské silnici Grossglockner Hochalpenstrasse jsme následujícího dne vyrazili obdivovat krásy národního parku Vysoké Taury. Během cesty jsme se několikrát zastavili a vyšli si prohlédnout a zdokumentovat krajinu z nejbližší vyhlídky. Exkurzi jsme zakončili u soutěsky Liechtensteinklamm blízko města Sankt Johann im Pongau. Zpět do Kutné Hory jsme se vrátili ve středu krátce po půlnoci, unavení, ale plní dojmů a zážitků. 

Svátek svaté Ludmily - na téma SDM Lisabon

Svátek svaté Ludmily - na téma SDM Lisabon

Vloženo: 20. září 2023 v 11:04

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V pátek 15. 9. jsme si připomínali svátek sv. Ludmily, patronky církevních škol. Na osvěžení běžné výuky byl zařazen program na téma světového setkání mládeže v portugalském Lisabonu. 

Prima v kostele sv. Jakuba

Prima v kostele sv. Jakuba

Vloženo: 18. září 2023

Platnost do: 31. srpna 2024

Ve středu 13. 9. ráno se prima zúčastnila zajímavého programu v kostele sv. Jakuba, který si pro nás připravila paní Koubská. Nejdříve jsme se zamysleli nad pocity, které v nás kostel vzbuzuje. Nahlédli jsme do prostor, kam se běžně nedostaneme, a do míst, která jsou nově  rekonstruovaná. Na závěr jsme vystoupali k varhanám. Seznámil nás s nimi a zahrál na ně pan učitel Michal Šramko a klavíristé z primy si dokonce mohli zkusit, jaké to je, hrát na tento krásný nástroj.

Archiv