Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Další informace ke způsobu výuky

Vloženo: 18. března 2020 v 13:10

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Vážení rodiče, milí studenti,

děkuji všem za vstřícnost, trpělivost a zodpovědnost, se kterou nám v tyto dny pomáháte zvládnout nový systém vzdělávání na dálku. Především ale děkuji učitelům, kteří dokázali veškerou výuku převést do elektronické formy, již využívali jako doplněk ke klasické, a v tak krátkém čase rozšířili možnosti tohoto způsobu vzdělávání.
Všichni studenti mají nové přihlašovací údaje pro gmail (pouze 2 z 238 studentů si zatím tyto nové údaje nevyzvedli). Prosím rodiče, aby se přesvědčili, zda jejich děti využívají tyto údaje pro přihlašování do aplikací, kam učitelé ukládají práci (zvláště do google classroom, kterou využívá více učitelů). Dále prosím studenty, aby byli aktivní a komunikovali s učiteli, nejlépe přes e-mail, pokud nevědí, jak se ke studijním materiálům dostat. Věřím, že v blízké době vymizí nejasnosti a ustálí se způsob práce. Celý pedagogický sbor sdílí přesvědčení, že chce zadávat studentům práci smysluplnou, nikoli jen formální samostudium, a to vyžaduje čas na přípravu. Jak jsem si ověřila, učitelé již nyní využívají různorodé způsoby studia - prezentace, specializované webové stránky, odkazy na videa ke zhlédnutí, elektronický sešit, slohové práce, četbu kratších literárních děl na webu, pracovní listy, tvorbu herbáře, sociologický výzkum s následnou tvorbou prezentace aj.  

Přeji všem hodně zdraví a doufám, že se nám společně bude dařit vzdělávat se.

Eva Hartmanová