Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Doplňující informace k přijímacím zkouškám - doklad o testování

Vloženo: 3. května v 19:30

Na základě četných dotazů o způsobu doložení testu na vir SARS-Cov-2 uvádíme:

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 pro účely přijímacího řízení dne 5. 5. a 6. 5. 2021 může být ze dne 29. 4. 2021. Potvrzení nevybíráme, pouze originál ověříme, uchazeč si potvrzení nechává.


Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.