Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Vloženo: 6. května v 18:53

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Na středních školách a konzervatořích se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

V týdnu od 10. do 14. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro tercii a kvartu.

Výuka se bude řídit rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd a tříd na tomtéž patře. Sledujte tedy suplování.

Více informací v příloze.

Přílohy