Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prezenční výuka od 3. 5. 2021

Vloženo: 30. dubna v 7:25

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V týdnu od 3. do 7. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro primu, sekundu.

Výuka se bude řídit rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd.

Vzhledem k tomu, že ve dnech 5. a 6. 5. 2021 budou ve škole probíhat přijímací zkoušky, bude docházet ke změnám hodin i tříd. Sledujte tedy  suplování.