Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení - harmonogram následujících kroků

Vloženo: 18. dubna v 15:05

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Časový harmonogram kroků následujících po 1. a 2. kole řádného termínu přijímacího řízení:

Dne 28. dubna 2023 zpřístupní CERMAT výsledky testů.
Dne 28. dubna 2023 mají zákonní zástupci uchazečů a uchazeči v čase od 14:00 do 17:00 hod. možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád) - sekretariát Církevního gymnázia v Kutné Hoře.
Dne 2. května 2023 bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Osobně si je možné vyzvednout rozhodnutí na sekretariátu školy (zápisový lístek s sebou nebo podat odvolání).
Dne 3. května 2023 nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí se posílají poštou. Rozhodnutí o přijetí se neposílá.
Dne 11. května 2023 se bude konat 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky.