Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Příspěvek z programu RENOVABIS

Vloženo: 28. květen 2018 v 13:42

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Příspěvek z programu RENOVABIS

Škola získala dotaci z EU – program IROP, výzva 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol. Příspěvek z programu RENOVABIS přispěl k spolufinancování této dotace. Byly zmodernizovány učebny fyziky a chemie a laboratoř. Nové učebny, které byly vybaveny moderními výukovými pomůckami a nábytkem, odpovídají požadavkům moderního, interaktivního a efektivního vyučování. Projekt vyřešil také bezbariérovost školy. Zakoupením schodolezu mohou imobilní osoby bez problémů překonávat schodiště v budově gymnázia. Bylo rovněž upraveno venkovní prostranství, to je možné využívat pro názornou výuku biologie.