Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předběžné výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Vloženo: 19. května v 12:56

Platnost do: 13. června v 23:59

Předběžné výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Byly zveřejněny předběžné výsledky přijímacích zkoušek.

Nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí -  20. května 2021 16:00 - 18.00 hodin.

Vydání rozhodnutí  - 21. května 2021

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno v sekretariátě školy k vyzvednutí 24. května 2021 od 8:30 do 17:00 hodin. Přijatí uchazeči, kteří mají zájem na školu nastoupit, mohou zároveň přinést zápisový lístek. Nepřijatí uchazeči mohou zároveň přinést odvolání. 

Přílohy