Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016

Platnost do: 31. srpen 2017 v 23:59

02. 05. - 04. 05. 2016 - didaktické testy a písemné práce společné části MZ

09. 05. - 13. 05. 2016 - přípravný týden

16. 05. - 20. 05. 2016 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části jaro 2016

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:
Chemie, biologie, dějepis, ZSV, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební, výtvarná.

Společná (státní) část maturitní zkoušky (dvě povinné zkoušky) bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části.

Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.