Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Maturitní zkouška ve školním roce 2019-2020

Vloženo: 7. listopadu 2019 v 10:55

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Termíny maturitních zkoušek 2020

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budu konat:

1. 6. 2020
matematika od 8:00 hodin
anglický jazyk od 13:00 hodin

2. 6. 2020
český jazyk a literatura od 8:00 hodin
německý jazyk od 13:00 hodin

3. 6. 2020
matematika+ od 9:00 hodin

ústní zkoušky se konají od 15. do 19. června 2020
 

27. 03. 2020 -  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

Původní termíny MZ 2020:

08. 04. 2020 - Písemná MZ z Čj
30. 04. 2020 - Písemná MZ z Aj
30. 04. 2020 - Písemná MZ z Nj
04. 05. 2020 - Didaktický test z Aj
04. 05. 2020 - Didaktický test z M
05. 05. 2020 - Didaktický test z Čj
05. 05. 2020 - Didaktický test z Nj
06. 05. 2020 - Didaktický test M+
18. 05. - 22. 05. 2020 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

 

V Kutné Hoře dne 12. 5. 2020

 

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy


Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20 se koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:

Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova – hudební, výtvarná, tělesná. Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.
Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.
Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce
školy, a to do 1. prosince 2019.

 

V Kutné Hoře dne 7. 11. 2019

 

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy

Přílohy